Kính chào!

Chào mừng quý vị đến với trang Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp!
Tại Trang này, các bạn có thể tra cứu những thông tin về đăng ký doanh nghiệp như sau:

 • - Trạng thái xử lý hồ sơ: tra cứu thông tin về trạng thái xử lý của một hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cụ thể;
 • - Thông tin về một doanh nghiệp cụ thể, bao gồm: thông tin cơ bản về doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận doanh nghiệp lịch sử, danh sách các bố cáo điện tử đã đăng, hồ sơ đầy đủ về doanh nghiệp, thông tin lịch sử doanh nghiệp, các tài liệu đính kèm, báo cáo tài chính…
 • - Báo cáo về vai trò của cá nhân: danh sách doanh nghiệp mà cá nhân tham gia thành lập, quản lý trong vòng 3 năm gần nhất và vai trò của cá nhân tại các doanh nghiệp đó;
 • - Báo cáo danh sách doanh nghiệp: danh sách các doanh nghiệp đáp ứng một số tiêu chí tìm kiếm;
 • - Dịch vụ tuỳ chỉnh: các dịch vụ khác dựa trên yêu cầu cụ thể của người dùng.

 • Thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (qua mạng điện tử hoặc tại Phòng Đăng ký kinh doanh) Xem tiếp
 • Sản phẩm của một doanh nghiệp cụ thể:
  - Thông tin cơ bản về doanh nghiệp
  - Danh sách bố cáo điện tử của doanh nghiệp
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  - Các tài liệu đính kèm
  - Báo cáo tài chính
  - Thông tin lịch sử doanh nghiệp Xem tiếp
 • Danh sách doanh nghiệp mà cá nhân tham gia thành lập, quản lý trong vòng 3 năm gần nhất và vai trò của cá nhân tại các doanh nghiệp đó Xem tiếp
 • Một dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu cụ thể của người dùng. Xem tiếp